Skip to main content
Brug af ordkort i en undervisningssituation

De afsluttende prøver i dansk

Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven afholdes to gange om året – i maj/juni og november/december.

Prøverne er statskontrollerede og udarbejdes af ministeriet.

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Se eksempler på tidligere afholdte prøver ved at klikke her

Bemærk

Sprogcenter Nordsjælland afholder ikke Studieprøven. Der henvises til "Speak" (Hellerup Sprogcenter) i Hellerup eller et af de københavnske sprogcentre. 

Læs mere om de afsluttende prøver i dansk på integrationsviden.dk ved at klikke her

Klik her for at se Sprogcenter Nordsjællands seneste prøveresultater.

Tilmelding til Prøve i
Dansk 1, 2 og 3

Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven afholdes to gange om året – i maj/juni og november/december.

Danskuddannelse 1 og 2 afsluttes med henholdsvis Prøve i Dansk 1 og Prøve i Dansk 2 efter modul 6.

Danskuddannelse 3 kan afsluttes efter modul 5 med Prøve i Dansk 3 eller med Studieprøven efter modul 6. 

Tilmelding til de afsluttende prøver foregår via læreren / lærerne på holdet.

Hvis man ikke deltager i undervisningen på et af de afsluttende niveauer, kan man tilmelde sig Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 eller Prøve i Dansk 3 som selvstuderende.

Selvstuderende skal betale et gebyr på kr. 1.520,-


Bemærk

Ved evt. framelding tilbagebetales gebyret ikke.

Der afholdes informationsmøder for alle selvstuderende ca. 14 dage før den skriftlige del af prøven. Deltagelse er frivillig.

Tilmelding for selvstuderende kan ske ved personligt fremmøde på en af sprogcentrets afdelinger i åbningstiden eller online, når linket til tilmeldingen er åbent.

Tid for tilmelding til prøver uden for åbningstiden kan aftales telefonisk.

Klik her for at se åbningstider og telefonnumre til de tre afdelinger

Husk at medbringe billed-ID og det gule sundhedskort ved tilmelding. 

Prøver danskuddannelserne

Prøvetermin

November - december 2024.

2. september 2024 er sidste frist for tilmelding til prøveterminen november/december.

Skriftlige prøver

Studieprøven: 11. nov kl. 9-14.15
Prøve i Dansk 3: 12. nov kl. 9-13.30
Prøve i Dansk 2: 13. nov kl. 9-12.30
Prøve i Dansk 1: 14. nov kl. 9-12.00

Mundtlige prøver

Afholdes i perioden 2. - 13. december 2024

Der afholdes ikke sygeeksamener.

Kontakt prøveansvarlig Stine Rømer på tlf. 7232 8589
ved spørgsmål til prøverne.

Prøver danskuddannelserne

Prøvetermin

Maj - juni 2025.

3. marts 2025 er sidste frist for tilmelding til prøveterminen maj/juni.

Skriftlige prøver

Studieprøven: 12. maj kl. 9.00-14.15
Prøve i Dansk 3: 13. maj kl. 9.00-13.30
Prøve i Dansk 2: 14. maj kl. 9.00-12.30
Prøve i Dansk 1: 15. maj kl. 9.00-12.00

Mundtlige prøver

Afholdes i perioden 10. - 20. juni 2025

Der afholdes ikke sygeeksamener.

Kontakt prøveansvarlig Stine Rømer på tlf. 7232 8589
ved spørgsmål til prøverne.

Person til indfødsretsprøven

 

 

Indfødsretsprøven 

Indfødsretsprøven afholdes to gange om året – sommer og vinter.

Indfødsretsprøven er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie, som man skal bestå for at få dansk statsborgerskab.

Ud over en bestået indfødsretsprøve skal man opfylde de øvrige betingelser for at få dansk statsborgerskab.

Klik her for at læse mere om betingelserne for at få dansk statsborgerskab

Prøvens form og indhold

Indfødsretsprøven består af 45 skriftlige spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. De 35 spørgsmål ligger inden for rammerne af det læremateriale, som ministeriet har udarbejdet.

Herudover består prøven af 5 aktuelle spørgsmål. De aktuelle spørgsmål vil kunne omfatte spørgsmål om fx politik og kulturelle begivenheder. Endvidere er der 5 spørgsmål om danske værdier.

Man har 45 minutter til at svare på de 45 spørgsmål. Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvor man skal sætte kryds ved det rigtige svar. Der må kun sættes ét kryds pr. spørgsmål.

For at bestå prøven skal man besvare mindst 36 af de 45 spørgsmål rigtigt, herunder skal man svare rigtigt på mindst 4 ud af 5 af de spørgsmål, der omhandler danske værdier.

Læs mere om Indfødsretsprøven på danskogproever.dk ved at klikke her

Du kan forberede dig til prøven her

Klik her for at se lærematerialet på danskogproever.dk (PDF downloader, når du klikker)

På danskogproever.dk ligger også en version af lærematerialet til indfødsretsprøven med lyd, nederst på siden (klik her)

Klik her for at finde tidligere indfødsretsprøver og tilhørende retteark som hjælp til din forberedelse

Medborgerskabsprøven

Medborgerskabsprøven afholdes to gange om året – sommer og vinter.

For at få permanent opholdstilladelse skal man ud over en række grundlæggende betingelser også opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser.

En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man har bestået Medborgerskabsprøven.

Læs mere om krav til permanent opholdstilladelse på ministeriets hjemmeside

Prøvens form og indhold

Medborgerskabsprøven består af 25 skriftlige spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv samt dansk kultur og historie. Spørgsmålene ligger inden for rammerne af det læremateriale, som ministeriet har udarbejdet.
Man har 30 minutter til at svare på de 25 spørgsmål. Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvor man skal sætte kryds ved det rigtige svar. Der må kun sættes ét kryds pr. spørgsmål.

For at bestå prøven skal man besvare mindst 20 af de 25 spørgsmål rigtigt.

Klik her for at læse mere om Medborgerskabsprøven på danskogproever.dk

Du kan forberede dig til prøven her

Se lærematerialet på danskogproever.dk ved at klikke her (PDF downloader, når du klikker.)

På danskogproever.dk ligger også en version af lærematerialet til medborgerskabsprøven med lyd, nederst på siden (klik her)

Klik her for at finde tidligere medborgerskabsprøver og tilhørende retteark som hjælp til din forberedelse

Indfødsrets- og Medborgerskabsprøven

 

Vinter 2024

Indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven afholdes d. 27. november.

Tilmeldingsfristen for begge prøver er d. 23. oktober 2024.

Sommer 2025

Indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven afholdes d. 27. maj.

Tilmeldingsfristen for begge prøver er d. 22. april 2025.

Bemærk

Gyldig legitimation skal medbringes ved alle prøver.
OBS. Bemærk, at det forventes, at det IKKE længere vil være muligt at anvende kørekort til legitimation.

Ved prøverne den 29. maj 2024 og de følgende prøver forventes det, at kørekort IKKE kan anvendes til legitimation. Følgende vil herefter kunne anvendes:
• Opholdskort, fremmedpas eller konventionspas som er udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
• Pas eller identitetskort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
• Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de ovenfor nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Klik her for at se information om Indfødsretsprøven, herunder vejledning om legitimation

Klik her for at se information om Medborgerskabsprøven, herunder vejledning om legitimation

Ved evt. framelding tilbagebetales gebyret ikke.
Der afholdes IKKE sygeeksamen.

Person, der læser op til medborgerskabsprøven
Kursister i en undervisningssituation

Tilmelding til Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven

For at tilmelde dig hos os, kan du møde op personligt i sprogcentrets reception, eller du kan tilmelde dig online, når linket til tilmeldingen er åbent.

Se åbningstider og telefonnumre til de tre afdelinger ved at klikke her

Der skal betales et gebyr på kr. 874,- for hver prøve. Gebyret kan betales via Mobilepay eller kontant. Husk at medbringe billed-ID og det gule sundhedskort ved tilmelding.
Ved evt. framelding tilbagebetales gebyret ikke.

 

Dispensation

Særlige hjælpemidler og vilkår ved danskprøver og vidensprøver

Hvis du har brug for særlig hjælp til en prøve, skal du søge dispensation senest 4 uger før prøven afholdes.

Klik her for at downloade ansøgningsskema

Ansøgningen skal udfyldes og afleveres på Sprogcenter Nordsjælland eller alternativt sendes via e-boks til Sprogcenter Nordsjælland.

Send via e-boks:

1. Log på e-boks.
2. Klik på: Skriv ny post til myndighed
3. Vælg: Kommune -> Hillerød kommune -> Råd, nævn og øvrige -> Sprogcenter Nordsjælland
4. Vedhæft udfyldt ansøgning

 

Prøveresultater

 

Opgørelsen over prøveresultaterne viser gennemsnitskarakteren for hver af de skriftlige discipliner (læseforståelse og skriftlig kommunikation) og gennemsnitskarakteren for den mundtlige prøve.

Når den individuelle gennemsnitskarakter beregnes, tæller den mundtlige karakter dobbelt. Gennemsnitskaraktererne er opgjort for sprogcentrets egne kursister og for selvstuderende hver for sig.Prøveresultater for afsluttende prøver i dansk

Sommer 2024

Klik her for at se prøveresultater for sommer 2024
Vinter 2023

Klik her for at se prøveresultater for vinter 2023

Prøveresultater for Indfødsrets- og Medborgerskabsprøven

Vinter 2023 / Sommer 2024

Klik her for at se prøveresultater for medborger- og indfødsretsprøve vinter 2023/sommer 2024