LogoSCN-1

Dansk på Sprogcenter Nordsjælland

Undervisning i dansk kan være mange ting

Langt de fleste af vores kursister følger den ordinære danskundervisning, der tilbydes på 3 forskellige danskuddannelser. Som ny borger i Danmark har alle over 18 år ret til danskundervisning. Selvforsørgere afkræves dog et deltagergebyr på 2.000 kr. pr. modul og et depositum på 1.250 kr som efter anmodning tilbagebetales ved ophør. Man har ret til maksimalt 3 års undervisning indenfor en 5 års periode, men mange klarer det på kortere tid.

 
Danskuddannelsesmodellen

Danskuddannelsesmodellen

-men også meget andet........

 .......danskundervisning kan også gives på en række andre måder. En del undervises på særlige hold for samme faggruppe (eks. sygeplejersker). Andre deltager i arbejdsrettede forløb, nogle modtager eneundervisning på arbejdspladsen, enkelte er traumatiserede og undervises på særligt tilrettelagte forløb.

 

Udskriv

Er du...

Kursist - Selvstuderende

Kursist - Selvstuderende

Tilmeld dig afsluttende prøver i dansk: Eks. indfødsretsprøven eller Dansk 3
Sagsbehandler

Sagsbehandler

Hvis du har en borger, der har brug for danskundervisning
Andre

Andre

Har du eks. udenlandske ansatte, der kunne tænke sig at blive bedre til dansk?