LogoSCN-1

Dansk på Sprogcenter Nordsjælland

Undervisning i dansk kan være mange ting

Langt de fleste af vores kursister følger den ordinære danskundervisning, der tilbydes på 3 forskellige danskuddannelser. Som ny borger i Danmark har alle over 18 år ret til danskundervisning. Selvforsørgere skal dog betale et depositum på kr. 1.250 kr som  tilbagebetales efter afsluttende prøve. Man har ret til maksimalt 3 års undervisning indenfor en 5 års periode, men mange klarer det på kortere tid.

 
Danskuddannelsesmodellen

Danskuddannelsesmodellen

-men også meget andet........

 .......danskundervisning kan også gives på en række andre måder. En del undervises på særlige hold for samme faggruppe (eks. sygeplejersker). Andre deltager i arbejdsrettede forløb, nogle modtager eneundervisning på arbejdspladsen, enkelte er traumatiserede og undervises på særligt tilrettelagte forløb.

 

Udskriv

Er du...

Kursist - Selvstuderende

Kursist - Selvstuderende

Tilmeld dig afsluttende prøver i dansk: Eks. indfødsretsprøven eller Dansk 3
Sagsbehandler

Sagsbehandler

Hvis du har en borger, der har brug for danskundervisning
Andre

Andre

Har du eks. udenlandske ansatte, der kunne tænke sig at blive bedre til dansk?