LogoSCN-1

SCN

Post-IT

   HUSK:
   Sprogcentret er lukket den 31/1 og

   den 1/2 2019

Udskriv

Joomla test

 

Sprogcenter Nordsjælland

Sprogcenter Nordsjælland er en uddannelsesinstitution, der tilbyder danskuddannelse for voksne udlændinge i hele Nordsjælland. Hovedparten af kursisterne går til undervisning på en af de 4 afdelinger - enten på dag- eller på aftenhold.Det ordinære danskuddannelsesforløb er inddelt i 3 danskuddannelser.Herudover tilbyder Sprogcenter Nordsjælland forskellige arbejdsrettede forløb for udlændinge, FVU samt en vifte af særligt tilrettelagte forløb. Sprogcenter Nordsjælland afholder også indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven.

Danskundervisning er andet end dansk

Læs om FVU her

Det handler om meget mere end det danske sprog

Hvad er du...?

Er du interesseret?

Så kom og mød os i Hillerød, Frederikssund eller Frederiksværk

Kontakt

Læs mere ...

Udskriv

Joomlatest2

Målsætning, værdier og organisation

Sprogcenter Nordsjælland har som primær målsætning så effektivt som muligt, at give voksne udlændinge de nødvendige dansksproglige forudsætninger for at klare sig i job, i uddannelse og som borgere i Danmark

Kursister, medarbejdere og ledere er alle lige værdige i det konstante arbejde på at skabe lige forudsætninger for alle til at kunne deltage i samfundets tilbud, rettigheder og pligter

Vi anerkender, at vi alle - både kursister og alle ansatte - er kompetente mennesker, og vi behandler hinanden med gensidig respekt

Tolerance er et grundlæggende demokratisk begreb, der afspejler sig i vores omgang med hinanden og de temaer, der undervises i. Kursisten inddrages som aktiv og medansvarlig for egen læring.Medarbejderne og ledelse arbejder aktivt for at udvikle sig, leve op til de stillede mål og virkeliggøre nye ideer. Det er en arbejdsplads, hvor refleksion, nytænkning og udvikling er nøgleordene.

Organisation

Sprogcenter Nordsjælland blev oprettet i 1999 som et samarbejde med dengang 18 nordsjællandske kommuner. I dag har sprogcentret 10 kommuner, der er sprogcentrets faste brugere. De 9 kommuner er:

Ledelsen

Øverste leder af Sprogcenter NordsjællandHanne Lohmann (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Leder af afdelingnen i Frederikssund og FrederiksværkSteffen Busch (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Ledere af afdelingen i HillerødBerit Rasmussen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)Anne Rasmussen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Leder af sekretariatet i Hillerød: Bente Bendixen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)Sekretariatet betjener alle afdelingerne og varetager økonomifunktionen i Sprogcenter Nordsjælland.

Administrationen

Leder Bente Bendixen (bben@hillerod)Susanne Poulsen, regnskabsmedarbejder (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Silvana Tandjanovic, sekretær Rita Berger, sekretærRebekka Angelie Olsen, sekretærUlla Brit Dawall, sekretærRegina Schmidt, receptionist/sekretær

Bente Ptak, sekretærTheresia Rose Grundahl Bang, sekretær

Læs mere ...

Udskriv

Joomlatest3

De tre danskuddannelser DU1, DU2 og DU3.

Kursisterne på Sprogcenter Nordsjælland kommer med meget forskellige forudsætninger, og deres mål med at deltage er også meget forskellige.Derfor skal sprogcentret tilbyde danskundervisning på forskellige niveauer.

Dag eller aften? Som dagskursist skal du møde til 12 lektioner om ugen fordelt på 3 dage med 4 lektioner pr. gang. Du skal gå to formiddage fra 8.30 – 12.00 og en eftermiddag fra 12.30 – 16.00, eller omvendt. Hvis du arbejder i dagtimerne - eller af en anden grund ikke kan møde om dagen - kan du gå til dansk to aftener om ugen fra ca. 17.30 – 20.00 mandag og torsdag.

Danskuddannelserne skematisk

Målet med Danskuddannelse 1 er, at du kan varetage ufaglært arbejde og virke som aktiv borger i Danmark.Danskudannelse 1 er tilrettelagt for dem, der ikke kan læse og skrive på deres modersmål, samt for dem der ikke er sikre i et europæisk skriftsystem. Uddannelsen lægger især vægt på det mundtlige sprog, så du kan klare dig i hverdagens almindelige situationer. Du lærer også at læse og skrive enkle tekster på dansk. Viden om det nære samfund og arbejdsmarkedet indgår i undervisningen på alle moduler. Danskuddannelse 1 afsluttes efter modul 6 med Prøve i Dansk 1 - også kaldet PD1.

Målet med Danskuddannelse 2 er, at du skal kunne få et arbejde og fungere aktivt som borger i det danske samfund. Desuden skal undervisningen sætte dig i stand til at deltage i kompetencegivende faglige efteruddannelseskurser sammen med danske kollegaer. Danskuddannelse 2 er tilrettelagt for dem, der har en kortere skole- og uddannelsesbaggrund (5 - 10 år). På danskuddannelse 2 er også kursister med lang uddannelse fra deres hjemland, men som af forskellige grunde ikke kan placeres på danskuddannelse 3 fra starten – fx hvis du ikke før har lært et andet sprog.Du lærer at forstå, tale, læse og skrive så meget dansk, at du vil kunne klare dig i hverdagen og på arbejdspladsen. Der lægges vægt på at lytte og (sam)tale, men du skal også kunne skrive enkle tekster, der indgår i en hverdagskommunikation.Danskuddannelse 2 afsluttes efter modul 6 med Prøve i Dansk 2 (PD2).

Målet med Danskuddannelse 3 er, at du skal kunne få et arbejde eller fortsætte på en uddannelse, samt at du kan fungere som aktiv borger i det danske samfund.Danskuddannelse 3 er tilrettelagt for studievante kursister, det vil sige borgere der har en gymnasial skolebaggrund og helst en uddannelsesbaggrund svarende til bachelorniveau. Kursister på Danskuddannelse 3 har desuden kendskab til mindst ét europæisk fremmedsprog.Tempoet og niveauet er betydelig højere end på Danskuddannelse 1 og 2. Du lærer at perspektivere problemstillinger og inddrage generel kulturel, historisk og samfundsmæssig viden. Du skal kunne nuancere dit talte og skrevne sprog, så du kan argumentere for personlige holdninger og synspunkter på dansk.

Studieprøven Ganske få kursister kan komme på modul 6 for at tage Studieprøven.Vi kan for øjeblikket ikke tilbyde modul 6 på Sprogcenter Nordsjælland. Vi henviser til de københavnske sprogcentre.

Er du interesseret?

Så kom og mød os i Hillerød, Frederikssund eller Frederiksværk

Kontakt

Læs mere ...

Udskriv

SOSU start

Er du interesseret i at komme på uddannelsen - klik her!

Er du interesseret samarbejdspartner -klik her!

Har du spørgsmål så kontakt:

Vejleder Karen Hansen, tlf: 72328523 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Afdelingsleder Anne Rasmussen, tlf: 72328517 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Udskriv

Er du...

Kursist - Selvstuderende

Kursist - Selvstuderende

Tilmeld dig afsluttende prøver i dansk: Eks. indfødsretsprøven eller Dansk 3
Sagsbehandler

Sagsbehandler

Hvis du har en borger, der har brug for danskundervisning
Andre

Andre

Har du eks. udenlandske ansatte, der kunne tænke sig at blive bedre til dansk?