LogoSCN-1

Tilmelding

Tilmelding til afsluttende prøver
Selvstuderende
Legitimation
Informationsaften om prøverne
Klagemulighed
Krav til permanent opholdstilladelse
Krav til dansk statsborgerskab

Tilmelding til afsluttende prøver

Hvis du er kursist på sprogcentret, vil din lærer tilmelde dig afsluttende prøve, når du er klar, og prøven er så gratis. Hvis du ikke er kursist, kan du tilmelde dig til afsluttende prøve som selvstuderende og skal betale for prøven.

Selvstuderende

Der er åbnet op for tilmelding til de afsluttende prøver.

Hvis du ikke deltager i undervisningen på et af de afsluttende moduler, kan du tilmelde dig som selvstuderende.
Der skal så betales et gebyr på 1.360 kr. for den prøve du ønsker at deltage i.
Tilmelding som selvstuderende til Studieprøven skal ske på Sprogcenter Hellerup eller et af de københavnske sprogcentre.
Du tilmeldes en afsluttende prøve som selvstuderende ved personligt fremmøde på en af sprogcentrets afdelinger i åbningstiden. Gebyret på de 1.360 kr. kan betales via Mobilepay eller kontant.
Ved tilmelding til prøven, skal du medbringe billed-ID og dit gule sundhedskort.
Gebyret refunderes ikke, hvis du senere frameldes eller ikke kan komme til prøven.

Bemærk:

Tilmeldingsfrist til de afsluttende prøver i dansk november / december 2019 er mandag d. 2. september

Legitimation

Ved tilmeldingen fik du udleveret et brev med beskrivelse af den gyldige fotolegitimation, der skal medbringes ved selve prøven.
Hvis du ikke har en af de gyldige legitimationer, skal du senest 8 uger før prøven søge ministeriet om dispensation.
En betingelse for at kunne deltage i prøven er, at du har legitimationen med ved både den skriftlige og den mundtlige prøve.

Informationsaften om prøverne
Når du har tilmeldt dig en prøve som selvstuderende, inviteres du til et informationsmøde om den pågældende prøve. Dette møde finder sted ca. 14 dage før den skriftlige prøve. Du behøver ikke deltage, men erfaringen viser, at det kan være meget nyttigt, specielt hvis du ikke tidligere har prøvet at gå til eksamen i Danmark.
Alle selvstuderende modtager desuden kort information om prøvens indhold samt brev/mail om tid og sted for prøven.

Klagemulighed

Hvis du vil klage over bedømmelsen af prøven eller over forhold i forbindelse med prøveafholdelsen, skal du gøre det inden 4 uger efter, du har fået besked om resultatet. Klagen sendes i første omgang til Sprogcenter Nordsjællands centerleder.
Klagen skal være skriftlig og kan kun være på egne vegne. Du skal i klagen præcisere, hvad du klager over og begrunde, hvorfor du klager.

Krav til permanent opholdstilladelse

Flere krav skal være opfyldt for at kunne søge permanent opholdstilladelse. De sproglige krav er, at du som minimum har bestået Prøve i Dansk 2 (PD2).
Herudover skal du bestå medborgerskabsprøven.

Krav til dansk statsborgerskab

Flere krav skal være opfyldt for at kunne søge dansk statsborgerskab (dansk pas). De sproglige krav er, at du som minimum har bestået Prøve i Dansk 3 (PD3). Den mundtlige karakter tæller dobbelt. Herudover skal du bestå indfødsretsprøven

  • Img Kvadrat Praktik 1a
  • Velkommen til Sprogcenter Nordsjælland
  • Velkommen til Sprogcenter Nordsjælland
  • Sprogcenter Nordsjælland
  • Img Kvadrat Praktik 3a
  • Img Kvadrat Praktik 3b

Udskriv

Er du...

Kursist - Selvstuderende

Kursist - Selvstuderende

Tilmeld dig afsluttende prøver i dansk: Eks. indfødsretsprøven eller Dansk 3
Sagsbehandler

Sagsbehandler

Hvis du har en borger, der har brug for danskundervisning
Andre

Andre

Har du eks. udenlandske ansatte, der kunne tænke sig at blive bedre til dansk?