LogoSCN-1

  • Hvem kan få danskundervisning

Hvem kan få undervisning

Alle udenlandske statsborgere over 18 år kan modtage danskundervisning på Sprogcenter Nordsjælland.

Der er dog nogle krav, der skal være opfyldt:

  • du skal have folkeregisteradresse i Danmark eller have arbejde på en dansk registreret arbejdsplads ("pendlerordning")
  • du har fået dit danske cpr.nummer, hvis du bor i Danmark.

Grønlændere og færinger, som bor i Danmark og har mangelfulde danskkundskaber, kan deltage i undervisningen på lige vilkår med udlændinge. Det samme gælder hjemvendte udlandsdanskere og deres børn over 18 år, hvis de ikke behersker dansk.

Maksimalt de første 3 år i Danmark

Vær opmærksom på, at en kommune normalt maksimalt betaler for de første 3 år, du bor i Danmark - og kun indtil du har taget en afsluttende prøve i dansk. Kommunen kan i visse situationer forlænge din uddannelsesret, f.eks. hvis du har haft barsel, eller hvis du har været langtidssyg.
Jobcentret kan henvise ledige borgere til danskundervisning som led i en jobplan, uanset hvor længe borgeren har boet i Danmark.

Gratis

Danskundervisningen er gratis for dem, der lever op til kravene ovenfor.

Klippekort:

Fra 1. januar 2018 indføres klippekort for dig som arbejder, er studerende eller er au pair.
Klippekortet betyder, at den tid du har til de enkelte moduler på din danskuddannelse bliver reguleret på en ny måde.

From January 01. 2018 a new "klippekort" system is being introduced. This system means that the amount of time available for each module of your Danish education will be regulated in a new way.
Click below for further information

Vedhæftninger
Download denne fil (SN_Klippekort_Dansk.pdf)Klippekort - Dansk[ ]271 kB2018-02-09 16:04
Download denne fil (SN_Klippekort_Engelsk.pdf)Klippekort - UK[ ]451 kB2018-02-09 16:06

Udskriv

Er du...

Kursist - Selvstuderende

Kursist - Selvstuderende

Tilmeld dig afsluttende prøver i dansk: Eks. indfødsretsprøven eller Dansk 3
Sagsbehandler

Sagsbehandler

Hvis du har en borger, der har brug for danskundervisning
Andre

Andre

Har du eks. udenlandske ansatte, der kunne tænke sig at blive bedre til dansk?