LogoSCN-1

  • De 3 danskuddannelser

De 3 danskuddannelser

Formålet med de 3 uddannelser

modellenKursisterne på Sprogcenter Nordsjælland kommer med meget forskellige forudsætninger, og deres mål med at deltage er også meget forskellige.

Derfor skal sprogcentret tilbyde danskundervisning på forskellige niveauer.

De 3 uddannelser hedder:

  1. Danskuddannelse 1

  2. Danskuddannelse 2

  3. Danskuddannelse 3

Alle danskuddannelser er inddelt i 6 moduler - dog afsluttes Danskuddannelse 3 normalt efter 5. modul.
Du skal bestå testen på det modul, du går på, for at kunne komme videre til næste modul.

Det er indviduelt, hvor hurtigt man kan gennemføre modulerne.

Dag eller aften?

Som dagskursist skal du møde til 15 lektioner om ugen fordelt på 3 dage. Du skal gå to dage om ugen fra kl. 8.30 - 14 og én dag om ugen enten fra kl. 8.30 - 11 eller fra kl. 11 - 14.

Hvis du arbejder i dagtimerne - eller af en anden grund ikke kan møde om dagen - kan du gå til dansk to aftener om ugen fra ca. 17.30 - 20, tiderne kan dog variere fra afdeling til afdeling.

Udskriv

Er du...

Kursist - Selvstuderende

Kursist - Selvstuderende

Tilmeld dig afsluttende prøver i dansk: Eks. indfødsretsprøven eller Dansk 3
Sagsbehandler

Sagsbehandler

Hvis du har en borger, der har brug for danskundervisning
Andre

Andre

Har du eks. udenlandske ansatte, der kunne tænke sig at blive bedre til dansk?