LogoSCN-1

 • Dansk på arbejdspladsen

Dansk på arbejdspladsen

Gennem flere år har Sprogcenter Nordsjælland tilbudt 2 typer danskundervisning ude på deltagerens arbejdsplads:

1. Danskundervisning på virksomheder som holdundervisning

- for fastansatte medarbejdere eller praktikanter, der har ret til danskundervisning:

 • medarbejderne sprogtestes inden holdstart
 • læreren samarbejder med virksomheden m.h.p. at målrette undervisningen efter det konkrete behov
 • undervisningens indhold er umiddelbart anvendelig
 • sprogcentret sørger for papirarbejdet i forhold til kommunerne
 • der udarbejdes en evaluering hvert kvartal

Sprogcenter Nordsjælland har f.eks. undervist medarbejdere på Coloplast i Humlebæk og Kokkedal og på Berendsen i Hillerød.

2. Danskundervisning på små arbejdspladser som eneundervisning

- for fastansatte medarbejdere, praktikanter eller medarbejdere i løntilskud:

 • undervisningen etableres kun, hvis medarbejderen har udsigt til fastansættelse inden for 3-6 måneder
 • medarbejderen sprogtestes inden start
 • der samarbejdes med nærmeste overordnede m.h.p. at målrette undervisningen
 • læreren udarbejder en individuel læringsplan
 • sprogcentret sørger for papirarbejdet i forhold til kommunen.

Sprogcenter Nordsjælland underviser i supermarkeder, på plejehjem, i specialforretninger, i dagsinstitutioner osv.

Udskriv

Er du...

Kursist - Selvstuderende

Kursist - Selvstuderende

Tilmeld dig afsluttende prøver i dansk: Eks. indfødsretsprøven eller Dansk 3
Sagsbehandler

Sagsbehandler

Hvis du har en borger, der har brug for danskundervisning
Andre

Andre

Har du eks. udenlandske ansatte, der kunne tænke sig at blive bedre til dansk?