LogoSCN-1

Hvem kan få danskundervisning?

img kvadrat 28Alle udenlandske statsborgere over 18 år kan modtage danskundervisning på Sprogcenter Nordsjælland.
Der er dog nogle krav, der skal være opfyldt:

  • du skal have folkeregisteradresse i Danmark eller have arbejde på en dansk registreret arbejdsplads ("pendlerordning")
  • du har fået dit danske cpr.nummer, hvis du bor i Danmark.

Grønlændere og færinger, som bor i Danmark og har mangelfulde danskkundskaber, kan deltage i undervisningen på lige vilkår med udlændinge. Det samme gælder hjemvendte udlandsdanskere og deres børn over 18 år, hvis de ikke behersker dansk.

Maksimalt de første 3 - 5 år i Danmark

Vær opmærksom på, at en kommune normalt maksimalt betaler for de første 3 - 5 år, du bor i Danmark - og kun indtil du har taget en afsluttende prøve i dansk. Kommunen kan i visse situationer forlænge din uddannelsesret, f.eks. hvis du har haft barsel, eller hvis du har været langtidssyg.
Jobcentret kan henvise ledige borgere til danskundervisning som led i en jobplan, uanset hvor længe borgeren har boet i Danmark.

Gratis

Danskundervisningen er gratis for dem, der lever op til kravene ovenfor.

Udskriv

Er du...

Kursist - Selvstuderende

Kursist - Selvstuderende

Tilmeld dig afsluttende prøver i dansk: Eks. indfødsretsprøven eller Dansk 3
Sagsbehandler

Sagsbehandler

Hvis du har en borger, der har brug for danskundervisning
Andre

Andre

Har du eks. udenlandske ansatte, der kunne tænke sig at blive bedre til dansk?
  • Img Kvadrat Praktik 1a
  • Velkommen til Sprogcenter Nordsjælland
  • Velkommen til Sprogcenter Nordsjælland
  • Sprogcenter Nordsjælland
  • Img Kvadrat Praktik 3a
  • Img Kvadrat Praktik 3b