LogoSCN-1

SCN

Studiecenter

Alle kursister er velkomne i studiecentret. Her kan du for eksempel få hjælp til at lave dit hjemmearbejde. Der er computere og iPads du kan låne, og der er altid en lærer til stede i åbningstiden. Hvis du vil vide mere kan du læse i en af brochurerne på dansk, engelsk eller arabisk

 

 

Vedhæftninger
Download denne fil (studiecenter_brochure_arabisk.pdf)Arabisk[ ]599 kB2018-03-09 11:51
Download denne fil (studiecenter_brochure_dansk.pdf)Dansk[ ]377 kB2018-03-09 11:51
Download denne fil (studiecenter_brochure_engelsk.pdf)Engelsk[ ]378 kB2018-03-09 11:52

Udskriv

Lydeksempler på mundtlige karakterer (UIBM)

(Lydfilerne er udlånt fra http://uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/danskuddannelse/danskprover-1/lydeksempler-pa-mundtlige-karakterer)

Lydfilerne er i mp3-format. De fleste medieafspillere kan afspille dette format, heriblandt iTunes, Windows Media Player og VLC-player.

PD1

Name Play Duration
Prøve i Dansk 1_karakter_02_nabila
13:19 min
Prøve i Dansk 1_karakter_4_moulouda
12:51 min
Prøve i Dansk 1_karakter_7_sahiyo
12:05 min
2012 PD1 Diana (og Patti)
14:04 min
2013 PD1 Louiza (og Kouthara)
10:59 min

PD2

Name Play Duration
Danskuddannelse - 2012 - PD2, karakter 00, Hamdi
15:26 min
Danskuddannelse - 2012 - PD2, karakter 10, Fahima
14:09 min
2013 PD2 Maryam (+ Akbar)
13:09 min
2013 PD2 Watsana (+ Emil)
13:47 min

PD3

Name Play Duration
02-fareema
9:37 min
10-weiwei
10:59 min
200e00-beata
10:52 min
4-michelle
8:59 min
7-rossella
10:14 min

PD4

Name Play Duration
Studieprøven_karakter_02_anu
19:29 min
Studieprøven_karakter_12_dorde
21:10 min
Studieprøven_karakter_7_olga
19:09 min
Olli
20:23 min
Shiva
20:43 min

Udskriv

Pjecer

Pjecer og rapporter, der kan downloades

Sprogcenter Nordsjællands pjece om danskundervisning
Hent her

Leaflet about Danish education
Hent her

FVU er et tilbud om undervisning i læsning og skrivning eller matematik, for voksne
Hent her

PROJEKT: Hvor Skal Du Hen?
Hent her

Jobguide
Hent her

Chaufføruddanelse i samarbejde med DEKRA
Hent her

Informationsvejledning om legitimation ved indfødsretsprøven og danskprøverne
Hent her

 E-Sprogcenter

Hent her

Udskriv

Årsberetning

img 200 38Sprogcenter Nordsjællands centerleder udarbejder hvert år en årsberetning, der lægges ud på hjemmesiden, når Centerrådet har godkendt den.I årsberetningen kan du læse alt om aktiviteterne på sprogcentret i det seneste år. Du kan læse om alle de arbejdsrettede aktiviteter, og du kan se en masse opgørelser over hvor mange kursister, der går på de forskellige afdelinger af sprogcentret, hvilke lande kursisterne kommer fra og så videre.

 

 

 

 


 

Loading...

Udskriv

Prøver - hvordan

danskuddannelsesmodellenAfsluttende prøver

Prøver 2 gange om året

Hver af de 3 danskuddannelser afsluttes med prøver udarbejdet af Undervisningsministeriet. Prøverne afholdes 2 gange om året, i maj/juni og i november/december.

Hvis du går på et af de afsluttende moduler på sprogcentret, vil din lærer sørge for, at du bliver tilmeldt prøven, der er gratis.

Hvis du ikke deltager aktivt på det afsluttende modul, kan du tilmeldes som selvstuderende. Dette gælder også, hvis du slet ikke går på sprogcentret. Læs mere om, hvordan du tilmelder dig på siden om.

Alle afsluttende prøver består af både en skriftlig del og en mundtlig del.

PD1, PD2 og PD3 består du hvis du får 02 i gennemsnit. Den mundtlige karakter tæller dobbelt.

Ved Studieprøven skal alle delelementer bestås hver for sig med minimum 02. 

Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage over bedømmelsen af din opgave eller forhold under prøveforløbet, skal det ske inden 4 uger efter, du har fået meddelt din karakter.

Klagen skal være begrundet og sendes skriftligt til sprogcentrets forstander.

Udskriv

Er du...

Kursist - Selvstuderende

Kursist - Selvstuderende

Tilmeld dig afsluttende prøver i dansk: Eks. indfødsretsprøven eller Dansk 3
Sagsbehandler

Sagsbehandler

Hvis du har en borger, der har brug for danskundervisning
Andre

Andre

Har du eks. udenlandske ansatte, der kunne tænke sig at blive bedre til dansk?