LogoSCN-1
  • Introdansk

Introdansk

Hvem kan få introdansk?

banner 18Du kan blive tilbudt introdansk, hvis du indenfor det seneste år er indrejst i Danmark, har fast ordinært arbejde her i landet eller har etableret selvstændig virksomhed i Danmark indenfor det seneste år.

Hvad er formålet?

Formålet med undervisningen er, at den udenlandske arbejdstager, der typisk opholder sig i kortere tid i Danmark, kan lære basale dansksproglige færdigheder samt får kendskab til det sprog og den viden, der forudsættes kendt på den pågældende arbejdsplads.

Hvor langt er kurset?

Introdansk består af højst 5 forløb á 50 lektioner. Du henvises kun til ét forløb ad gangen, da kommunen skal modtage besked om, at du har gennemført dette forløb, før de bevilger det næste.

Hvad koster det?

Kurset er gratis for deltageren.

banner tilmeldfristenHvordan tilmeldes du?

Det vil normalt være din arbejdsgiver, der henvender sig til kommunen med en forespørgsel. Du kan dog også selv tale med den person i kommunen, der henviser til danskundervisning.

Hvor foregår det?

Med mindre du arbejder på en arbejdsplads, hvor I er mange nok til at starte sammen, foregår undervisningen på sprogcentret sammen med de øvrige kursister, der er på samme niveau.

Hvis I er mange nok (min. 10) fra samme arbejdsplads, der har brug for undervisning på samme niveau, vil sprogcentret tale med din arbejdsgiver om eventuelt at tilbyde undervisningen i et egnet lokale på arbejdspladsen.

Udskriv

Er du...

Kursist - Selvstuderende

Kursist - Selvstuderende

Tilmeld dig afsluttende prøver i dansk: Eks. indfødsretsprøven eller Dansk 3
Sagsbehandler

Sagsbehandler

Hvis du har en borger, der har brug for danskundervisning
Andre

Andre

Har du eks. udenlandske ansatte, der kunne tænke sig at blive bedre til dansk?